Airbourne, Norway Rock Festival (bilder)

Tredje band ut på hovedscenen; Airbourne
For en scenepresentasjon!

Alle bilder av © Else Solheim

Om Else